ปฏิทิน TCAS 62 และรายละเอียดวันที่รับสมัคร

บทความนี้ เรามาช่วยย้ำน้องๆ #dek62 ให้เตรียมกาปฏิทิน กำหนดการวันรับสมัคร TCAS 62 ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม เพื่อไม่พลาดข่าวสารและการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ 

ปฏิทิน TCAS 62 และรายละเอียดวันที่รับสมัคร
รอบที่ 1 PORTFOLIO
รับสมัคร 1 -15 ธันวาคม 2561
ประกาศผล 28 มกราคม 2562
ยืนยันสิทธิ์ 30 - 31 มกราคม 2562
สละสิทธิ์ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2562รอบที่ 2 โควตา
รับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562
ประกาศผล 24 เมษายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ 24 - 25 เมษายน 2562
สละสิทธิ์ 26 - 27 เมษายน 2562รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร 17 - 29 เมษายน 2562
ประกาศผล 9 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ 10 - 14 พฤษภาคม 2562
สละสิทธิ์ 17 - 18 พฤษภาคม 2562รอบที่ 4 
Admission
รับสมัคร 9 - 19 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษ์ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2562
สละสิทธิ์ 7 - 8 มิถุนายน 2562รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
รับสมัคร 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562
ประกาศผล 17 มิถุนายน 2562
ยืนยันสิทธิ์ 17 - 18 มิถุนายน 2562 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox