​เตรียมตัวสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 และเอกสารที่(อาจ)ต้องใช้

​เตรียมตัวสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 และเอกสารที่(อาจ)ต้องใช้ ,การยืนยันสิทธิ์ tcas 63,สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียม อะไรบ้าง
หลายมหาวิทยาลัยในการสอบสัมภาษณ์สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องเตรียมไปให้พร้อม และมักสร้างความกังวลใจว่าจะเตรียมไปครบไหม คือเอกสารที่ต้องนำไปยื่นให้กับทางคณะในวันสอบสัมภาษณ์เพราะหากเตรียมไปไม่ครบก็อาจมีปัญหา และอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการเข้าเรียนได้  

บทความนี้ เราจึงมีข้อแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสำคัญที่น้องๆ อาจต้องเตรียมไปให้พร้อมในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายการเอกสารสำคัญหลักๆ ที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดไว้ มีดังนี้

1 เอกสารข้อมูลผู้สมัคร/รูปถ่าย
2 บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาและตัวจริง)
3 บัตรประจำตัวนักเรียน 
4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
6 ใบแสดงผลการเรียน
7 แฟ้มสะสมผลงานฉบับจริง 
8 หลักฐานอื่นๆ ที่แต่ละสถาบันกำหนด

 เช่น ใบรับรองแพทย์, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ, บัตรผู้พิการ เป็นต้น

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox