ชวนน้องๆ DEK64 มาเตรียมพอร์ตสายสังคม (ภาษา, อักษร, มนุษย์) พร้อมยื่นสัมภาษณ์ หรือน้องๆ DEK65 จะเตรียมข้อมูลไว้รอยื่นมีอะไรบ้างก็ไปดูเลยจ้า

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 

มีผลงานภาวะผู้นำ

มีกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆ

มีกิจกรรมทางวิชาการ

มีการแข่งขันทางวิชาการ

 

ค่ายสานฝันน้องๆสายสังคมมีที่ไหนบ้างไปดูเลยจ้า

ค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่8 (WorkShop ค้นหาตัวเองสู่ที่ชอบ) ระยะเวลาเลื่อนไปไม่มีกำหนด (สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.camphub.in.th/)

 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbo