DEK64 สรุป TCAS 64 รอบที่1 Portfolio

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO สรุป TCAS'64 รอบที่ 1 Portfolio รูปแบบ รับสมัคร สมัครทางไหน PORTFOLIC ยื่น Portfolio มหาวิทยาลัย 能好 กำหนด สมัครทางเว็บ มหาวิทยาลัย ผลการเรียน GPAX เกณฑ์การคัดเลือก ใครสมัครได้ 4-5 เทอม A+ ผลงาน,กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ ม.6 เด็กชิ่ว (บางโครงการ) แฟ้มสะสมผลงาน วุฒิเทียบเท่า (บางโครงการ) รูปแบบการติด ยื่นยันสิทธิ์ ยื่นได้มากกว่า ที่ สละสิทธิ์ ติดได้มากกว่า ที่ 22-23 เลือกยืนยันสิทธิ์ ที่ ก.พ. 64 ครั้งที่ 24-25 ครั้งที่ 2 12- พ.ค. 64"


 

รูปแบบ  ใช้portfolioในการยื่น

รับสมัคร  มหาวิทยาลัยกำหนด

ช่องทางสมัคร  สมัครทางมหาวิทยาลัย

ผลการเรียน  GPAX 4-5 เทอม

เกณฑ์การคัดเลือก  ผลงาน,กิจกรรม,รางวัลที่ได้รับและแฟ้มสะสมผลงาน

ใครสมัครได้บ้าง  ม.6, เด็กซิ่ว (บางโครงการ), วุฒิเทียบเท่า (บางโครงการ)

รูปแบบการติด ยื่นได้มากกว่า 1 ที่

                           ติดได้มากกว่า 1 ที่

                           ยืนยันสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ที่

ยืนยันสิทธิ์  22-23 กุมภาพันธ์ 64

สละสิทธิ์     ครั้งที่1 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 64

                  ครั้งที่2 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 64

ทำ Portfolio ส่งครูง่าย ๆ เสร็จภายใน 10 นาที 

เลือกตีมพอร์ตกว่า 100 รูปแบบ TCASPortfolio.com

 

ลดราคาพิเศษ ! เพียงตีมละ 90 บาท (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)

จากราคาเต็ม ตีมละ 250 บาท

 

หรือสนใจสมัครราคาเหมา !

แพคที่ 1 ซื้อ 5 ตีม ราคา 350 บาท (จาก 450 บาท)

แพคที่ 2 Unlimited Theme ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด 399 บาท (1 ปีเต็ม)

 

ขั้นตอนในการสั่งซื้อตีมพอร์ต 

1.สมัครสมาชิก ที่เว็บ TCASPortfolio.com

2.เลือกตีมที่อยากได้

3.ชำระเงินตามช่องทางที่เลือก

4.ลงข้อมูลแต่ละหน้าตามที่ต้องการ + แนบรูปตามดีไซน์ของแต่ละตีม

5.เลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์พอร์ตได้เลย 

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox