รวมมหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา กุมภาพันธ์ 2562 นี้

รวมมหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา กุมภาพันธ์ 2562 นี้!!

ถึงเวลารับสมัครสอบ TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา กันแล้ว น้องๆ ที่ผ่านรอบ 1 มาเตรียมพร้อมแล้วรึยัง? ขอบอกเลยว่าช้าไม่ได้นะ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัย ก็ทยอยออกประกาศรับสมัครกันมาเกือบครบแล้ว

โดยรอบนี้ส่วนมากจะเป็นโควตาที่เปิดรับนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ (ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก) ใครสนใจสมัครมหาวิทยาลัยไหน ก็เตรียมติดตามข่าวและศึกษาระเบียบการกันให้ดีนะ

และบทความนี้เราได้รวบรวม 
สถาบันที่ประกาศกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 2 โควตา (*อัพเดทวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562) พร้อมเว็บไซต์รับสมัครของมหาวิทยาลัยเอามาไว้ให้น้องๆ ได้ตามไปสมัครกัน


รวมมหาวิทยาลัย ที่จะเปิดรับ TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา กุมภาพันธ์ 2562 นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 6
ก.พ. - 20 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัคร >> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยพะเยา 
เปิดรับสมัคร :  4 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
รายละเเอียดเพิ่มเติม >> admission.up.ac.thมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ- 28 กุมภาพันธ์ 2562
ระเบียบการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 4
ก.พ. - 10 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 6 
ก.พ. - 25 ก.พ. 62
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร : 18 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 4 
ก.พ. - 11 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 4
ก.พ. - 13 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. - 11 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัคร : 4
ก.พ. - 28 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 4
ก.พ. - 26 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 18 ก.พ 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่
 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox