DEK64 Tcasรอบที่2 โควตา เตรียมตัวอย่างไรไปดูกัน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "TCAS TCASPORTFOLIO PORTFOLIO bactcesportfolio.com #TCAS รอบที่ 2 โควตา ต้องเตรียมตัวอย่างไร?"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcosportfolie.com TCAS รอบ2 รอบโควตา ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เป็นการสมัครรอบโควตาที่มีการสอบ ข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ทำความรู้จัก TCAS รอบที่ 2 สมัครสอบก่อนรู้คะแนน บางโครงการให้เลือก และเปลี่ยนอันดับ คณะ/สาขาหลังรู้คะแนนสอบได้ แนนสอบได้"

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcasportfolie.com TCAS รอบ2 รอบโควตา ต้องเตรียมตัวอย่างไร? 1 ยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา วิธีการสมัคร 2 สถาบันอุดมศึกษากำหนด เกณฑ์รับสมัคร 3 ส่งรายชื่อเข้าระบบบริหารจัดการ"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcasportfolie.com TCAS รอบ2 รอบโควตา ต้องเตรียมตัวอย่างไร? ปฏิทินดำเนินการ วัน เดือน ปี กิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 10 พ.ค. 64 รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 10-11 พ.ค. 64 ประกาศผล 12-13 พ.ค. 64 ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธ์"

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcosportfolie.com TCAS รอบ2 รอบ รอบโควตา ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เตรียมตัวสอบ วัน เดือน ปี กิจกรรม 20-23 มี.ค. 64 สอบ GAT/PAT ประกาศผล 23 เม.ย. 64 27-28 มี.ค. 64 สอบ O-NET ประกาศ 27 เม.ย. 3-4 เม.ย. 64 สอบ วิชาสามัญ ประกาศ 29 เม.ย. 64"
 

เป็นการสมัครรอบโควตาที่มีการสอบเป็นข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

สมัครสอบก่อนถึงรู้คะแนน

บางโครงการให้เลือกและเปลี่ยนอันดับ คณะ/สาขาหลังรู้คะแนนสอบได้

ต้องเป็นนักเรียนในพื้นที่

นักเรียนในโครงการเครือข่าย

นักเรียนโครงการพิเศษของประเทศไทย

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbo