คณะไหนใช้ 9 วิชาสามัญ #dek63 ต้องรู้ไว้ ก่อนสมัครสอบ 9 วิชา สามัญ

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายหรือการสอบกลางครั้งสุดท้ายสำหรับน้องๆ #dek62 ก็ว่าได้ เพราะหลังจากผ่านการสอบ GAT/PAT O-NET และ กสพท มาหมดแล้ว ก็เริ่มเข้าสู่การสมัครสอบ TCAS รอบที่ 2 3 มาเรื่อยๆ 

บทความนี้เราจึงอยากมาเตือนน้องๆ ทั้ง #dek62 ให้เตรียมตัวรับการสอบ 9 วิชาสามัญ รวมไปถึงอยากให้น้องๆ #dek63 ที่กำลังจะสอบในปีต่อไป ได้รู้ถึงความสำคัญของการสอบครั้งนี้ก่อนที่จะพลาดอะไรไป และเบื้องต้นมารู้จักกันก่อนว่า 9 วิชาสามัญ ที่น้องๆ ต้องสอบ มีวิชาอะไรบ้าง


คณะไหนใช้ 9 วิชาสามัญ #dek63 ต้องรู้ไว้ก่อนสมัคร 9 วิชาสามัญ สำคัญกับ TCAS ยังไง? portfolio มีอะไรบ้าง, วิทย์ทั่วไป 9 วิชาสามัญ,  9วิชาสามัญ คือ, 9 วิชาสามัญ คือ, 9 วิชา สามัญ คือ ,9 วิชา สามัญ มี อะไร บ้าง ,สอบ9วิชาสามัญ 63
9 วิชาสามัญ คือ
ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้เป็นคะแนนประกอบในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย เดิมสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงเพิ่มอีก 2 วิชาเข้าไป รวมเป็น 9 วิชา ดังนี้


วิชาที่ต้องสอบ
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาคณิตศาสตร์ 1
5. วิชาฟิสิกส์
6. วิชาเคมี
6. วิชาชีววิทยา
8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)


 
9 วิชาสามัญ สำคัญยังไง? 
คะแนนสอบ 9 วิสามัญนั้น น้องๆ จะนำไปใช้ยื่นสมัคร TCAS เกือบทุกรอบ นั่นคือรอบ 2, 3, 4 และ 5 ซึ่ง เกณฑ์หรือสัดส่วนคะแนน ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ TCAS แต่ละรอบ จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เป็นผู้กำหนด

ซึ่งน้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา ให้เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ต้องใช้เข้าคณะที่ตัวเองต้องการ ตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยต้องการสมัคร 
ดังนี้ 

คณะสาขาทางสายวิทย์ ส่วนมากจะใช้
วิชาสามัญ คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

คณะสาขาทางสายศิลป์ มักจะใช้ วิชาสามัญ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ 2 และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และในส่วนของ 

คณะสายศิลป์ กลุ่มที่ไม่ใช่ วิทย์-คณิต มักจะใช้ วิชาสามัญ 3 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม และ อังกฤษ
ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?
-
TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา จะมีบางโครงการที่ใช้คะแนนจาก 9 วิชาสามัญ ส่วนใหญ่จะใช้เกรดเฉลี่ย GAT/PAT O-NET สอบวิชาเฉพาะสาขา และคุณสมบัติพิเศษ

-
TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบนี้จะเน้นใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT อาจมีเกรดเฉลี่ยบ้างขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชาเป็นผู้กำหนด บางแห่งกำหนดใช้คะแนน 9 วิชาสามัญมากที่สุด 7 วิชา 

- TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน จะมีการใช้คะแนน 9 วิชาสามัญสำหรับคณะกลุ่มแพทย์ศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท

- TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เป็นรับโดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์เดียวกับ รอบ 3 และ รอบ 4 

ขอหมายเหตุอีกนิดว่า นอกจากต้องสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นแล้ว บางคณะ/สาขาวิชามีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำเอาไว้ด้วย ดังนั้น น้องๆ ทุกคนอย่าลืมอ่านรายละเอียดกันให้ดีๆ และเตรียมตัวทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายก่อนสอบกันด้วย

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox