DEK64 รวมวันรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 2 รอบโควต้า มาให้แล้วจ้าไปดูกันเลยจ้า

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎TCAS PORTFOLIO www.tcasportfolio.com รวมวันรับสมัคร #TCAS64 รอบที่ 2 โควตา ل02 มหาวิทยาลัยพะเยา 11 ก.พ.-15 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1-11 มี.ค. 64 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1-12 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 มี.ค. 29 เม.ษ. 64 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1-14 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5-18 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทย 1-17 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-25 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1-31 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยนเรศวร 8-18 มี.ค. 64 มหาวิทยาลัยบรูพา 1 1มี.ค.-21เม.ย.64 มี.ค.-21 เม.ย. มหาวิทยาลัยมหิดล 21 มี.ค. 21 เม.ษ. 64‎"‎
 

ม.พะเยา รับสมัครวันที่ 11 ก.พ. - 15 มี.ค. 64

รายละเอียด http://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 1 - 2 มี.ค. 64

รายละเอียด http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS2.html

ม.ศิลปากร รับสมัครวันที่ 1 - 14 มี.ค. 64

รายละเอียด https://www.admission.su.ac.th/

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครวันที่ 1 - 17 มี.ค. 64

รายละเอียด https://admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor.php

ม.แม่โจ้ รับสมัครวันที่ 1 - 31 มี.ค. 64

รายละเอียด http://www.admissions.mju.ac.th/index.aspx?n=2&place=1&y=45

ม.บูรพา รับสมัครวันที่  1 มี.ค. - 21 เม.ย. 64

รายละเอียด http://regservice.buu.ac.th/admissions2.html

ม.เชียงใหม่ รับสมัครวันที่ 1 - 11 มี.ค. 64

รายละเอียด https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php...

ม.วัยลักษณ์ รับสมัครวันที่ 2 มี.ค. - 29 เม.ย. 64

รายละเอียด https://entry.wu.ac.th/

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครวันที่  5 - 18 มี.ค. 64

รายละเอียด https://www.tuadmissions.in.th/admissions/30

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครวันที่ 5 - 25 มี.ค. 64

รายละเอียด https://admission.ku.ac.th/

ม.นเรศวร รับสมัครวันที่ 8 - 18 มี.ค.64

รายละเอียด https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

ม.มหิดล รับสมัครวันที่ 21 มี.ค. - 21 เม.ย. 64

รายละเอียด https://tcas.mahidol.ac.th/

 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย
 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox