DEK64 DEK65 DEK66 น้องๆต้องอยู่ในยุคของ COVID-19 ไปอีกนานนแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์นะคะ วันนี้พี่พามารู้จัก ความปกติถัดไปหรือเรียกว่า The Next-Normal น้องๆจะต้องปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เพื่อให้ส่งผลดีต่อชีวิตและอนา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
 

Stay-at-home ปรับตัวเรียนอยู่ที่บ้านอย่างไรเมื่อโควิดระบาดอีกครั้ง

Touchless Society เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมแบบลดการสัมผัส

Immunity รู้จักพัฒนาที่จะใช้เทคโนโลยีให้คล่องแคล่ว

 

ทำแฟ้มสะสมผลงาน ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย

ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox