4 เรื่องที่น้อง ๆ มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

  1.พอร์ต 1 เล่มส่งได้ทุกคณะ  2.ทำกิจกรรมเยอะไว้ก่อนะ  3.เขียนบรรยายเอา ไม่ต้องใช้รูป  4.ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ