DEK64 ทำพอร์ตกันแล้วน้องๆอย่าลืมเตรียมตัวสัมภาษณ์กันด้วยนะคะ

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO ww.tcasportfolio.com คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เป็นคำถามแรกที่ต้องเจอแน่นอน ส่วนนี้ก็เป็นการแนะนำตัว พูดข้อมูลส่วนตัวชะมากกว่า เช่น ชื่อ สกุล,ชื่อเล่น,การศึกษา, ความสนใจ หรือแม้กระทั่งความสามารถพิเศษ เทคนิคคือ แสดงความเป็นธรรมชาติ เป็นตัวของตัวเอง น้องๆ ควรสร้างความประทับใจครั้งแรก หรือ First impression ด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทาย และแต่งกายให้เรียบร้อยนั้นเอง"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย

ที่ www.TCASPortfolio.com

 

ลดราคาพิเศษ ! เพียงตีมละ 90 บาท (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)