รวบรวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 เฉพาะเขตภาคเหนือ


รวบรวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 1 เฉพาะเขตภาคเหนือ
ม.เชียงใหม่ 

รอบที่ 1 Portfolio

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/files_download/edb8b7cdd6d3b55f6d5da48d5a903bab.pdf

 

ม.นเรศวร 

รอบที่ 1 Portfolio

https://admission.nu.ac.th/pdf_viwer/viewer.html?file=../pdf/NUadmission2563_TCAS1-1.pdf

 

ม.แม่ฟ้าหลวง 

รอบที่ 1 Portfolio

https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html

 

ม.พะเยา 

รอบที่ 1 Portfolio

http://admission.up.ac.th/62/bachelor_Main.aspx

 

ม.แม่โจ้ 

รอบที่ 1 Portfolio

https://www.admissionpremium.com/content/5264
http://www.admissions.mju.ac.th/index.aspx?n=1&place=1&y=45


ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox