ยื่นรอบพอร์ต พอร์ต10 หน้า ต้องมีอะไรบ้าง?
หน้าที่ 0  หน้าปก สารบัญ ปกหลัง(ไม่นับรวมใน 10 หน้า)
หน้าปก จะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา รูปแบบที่เราชอบหรือที่เราเลือก 
- เห็นแล้วรู้ว่าจะสมัครคณะอะไร
- มีรายละเอียดครบถ้วน ชื่อ-สกุล / โรงเรียน / คณะ / สาขา / มหาวิทยาลัยที่อยากจะยื่น
สารบัญ แยกเป็นหัวข้อที่เราได้แบ่งหมวดหมู่ไว้ เช่น ประวัติส่วนตัว ผลงานทางด้านกิจกรรม ผลงานวิชาการ ผลงานเพื่อส่วนรวม ความสามารถพิเศษ
รวมทั้งเหตุผลที่อยากเข้าคณะนี้

หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัวสั้นๆ
ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย  มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน
ชื่อ – นามสกุล ภูมิลำเนา ที่อยู่ปัจจุบัน วัน เดือน ปีเกิด ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง

หน้าที่ 2  ประวัติการศึกษา
ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนและหลักฐานประกอบชัดเจน

หน้าที่ 3-7  รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รูปภาพกิจกรรมที่อาจมีข้อความสั้นๆ กำกับ แบ่งออกเป็น
ผลงานทางด้านกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬาสี การแสดงในงานต่างๆ การแสดงดนตรี กิจกรรมวันสำคัญ ระดับโรงเรียน เขต อำเภอ จังหวัด หรือประเทศ
ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น การประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการ
ผลงานเพื่อส่วนรวม ความมีจิตสาธารณะ การช่วยเหลือสังคมส่วนรวม เช่น เ เป็นประธานนักเรียน กรรมการชมรม หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

หน้าที่ 8 –10 กิจกรรมต่างๆ
เน้นผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัล
ถ้ามีเยอะ คัดเฉพาะที่โดดเด่น ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมด
ถ้าคัดเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะที่สมัครได้จะดีมาก

นับถอยหลัง 12 วันสุดท้าย
ก่อนรับสมัคร #TCAS63 รอบที่ 1 Portfolio
.
#Dek63 ใครยังไม่ทำพอร์ต
TCASPortfolio.com ตัวช่วย !
ทำพอร์ต เสร็จภายใน 10 นาที
.
ทำพอร์ตด้วย TCASPortfolio ดีอย่างไร ?
1.เลือกตีมที่เหมาะกับคณะ สาขา ที่จะเข้าศึกษา
2.ช่วยกำหนดเนื้อหาใน Portfolio
3.ง่าย สะดวก แค่กรอกข้อมูล และแนบรูปถ่าย
.
ขั้นตอนในการสั่งซื้อตีมพอร์ต
1.สมัครสมาชิก ที่เว็บ TCASPortfolio.com
2.เลือกตีมที่อยากได้
3.ชำระเงินตามช่องทางที่เลือก
4.ลงข้อมูลแต่ละหน้าตามที่ต้องการ + แนบรูปตามดีไซน์ของแต่ละตีม
5.เลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์พอร์ตได้เลย
.
หรือจะสมัครแบบเหมา
แพคที่ 1 5 ตีม > ราคา 350 บาท (จาก 450 บาท)
แพคที่ 2 Unlimited Theme ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด 399 บาท (1 ปีเต็ม)