รวมระเบียบการ Tcasรอบที่1 เฉพาะเขตภาคอีสาน

รวมระเบียบการ Tcasรอบที่1 เฉพาะเขตภาคอีสาน
ม.ขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio

 https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7043

 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 1 Portfolio

https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7053

**เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับสมัคร 2 – 16 ธ.ค. 62

 

ม.มหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio

https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7049

ม.มหาสารคาม รอบที่ 1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน รับสมัคร 2 - 6 ธ.ค. 62

https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7048

 

ม.นครพนม รอบที่ 1 Portfolio

https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7037

 

ม.อุบลราชธานี รอบที่ 1 โควตานักเรียนดี

https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7067

ม.อุบลราชธานี รอบที่ 1 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา

https://www.trueplookpanya.com/tcas/quotanews?id=7068

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox