น้องๆที่มีใจมาทางศิลปะ จะเลือกเรียนคณะสาขาอะไรดี แล้วแต่ละคณะสาขาใช้คะแนนอะไรบ้างไปดูกันจ้า

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    คะแนนที่ใช้ (Admission2)GPAX 20%/ONET

30%/GAT10%/PAT4 40%

 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

    คะแนนที่ใช้  (Admission2)GPAX 20%/ONET

30%/GAT10%/PAT4 หรือ PAT6 (เลือก1 วิชา) 40%

 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 

คณะจิตกรรม/คณะวิจิตรศิลป์

    คะแนนที่ใช้ (Admission2)GPAX 20%/ONET

30%/GAT10%/PAT4 40%
 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
 

คณะนิเทศศาสตร์

    คะแนนที่ใช้(Admission2)

     1.พื้นฐานวิทยาศาสตร์ GPAX 20%/ONET

30%/GAT30%/PAT1 20%

     2.พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 1 GPAX 20%/ONET

30%/GAT50%

     3.พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 2 GPAX 20%/ONET

30%/GAT30%/PAT7 20%
 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 

คณะมัณฑนศิลป์

    คะแนนที่ใช้ (Admission2)GPAX 20%/ONET

30%/GAT10%/PAT4 หรือ PAT6 (เลือก1 วิชา) 40%
 

อาจเป็นรูปภาพของ เฟอร์นิเจอร์ และข้อความพูดว่า

คณะดิจิทัลมีเดียร์หรือดิจิทัลอาร์ท

 
อาจเป็นรูปภาพของ หน้าจอ และข้อความ
 

สอบติดแล้วอย่าลืมทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbo