วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง และทะเบียนบ้าน สำหรับการสมัครสอบ

    ในการยื่นเอกสารเข้าสอบในมหาลัยต่างๆ มีเอกสารให้น้องเตรียมเป็นจำนวนมาก แต่น้องๆรู้ไหมว่า การเซ็นบนเอกสารก็เป็นส่วนสำคัญนะ เช่นในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่น้องๆต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ไปด้วย ว่าใช้ในการทำอะไรบ้าง ถ้าหากน้องไม่เซ็นเอกสารมีโอกาสเป็นโมฆะได้ และทำให้เกิดอันตรายจากการนำเอกสารของน้องไปแอบอ้างทำอย่างอื่นได้อีกด้วย 

     วันนี้พี่มีวิธีเซ็นสำเนาเอกสารสำหรับสมัครสอบ TCAS รอบแรกนี้ เพื่อให้น้องๆได้นำไปใช้ได้อย่างสบายใจ ไม่เป็นโมฆะอีกด้วย

วิธีเซ็นสำเนาถูกต้อง และทะเบียนบ้าน สำหรับการสมัครสอบ ,การเซ็น สํา เนา ถูก ต้อง ,ทะเบียนบ้าน ,ทะเบียนบ้านต้องเซ็นสําเนาถูกต้องไหม ,ทะเบียนบ้าน ต้องเซ็น สํา เนา ถูก ต้อง ไหม , สําเนาทะเบียนบ้าน ต้องเซ็นไหม

1.ขีดเส้นทับบนเอกสาร
ขีด2 เส้น คล่อมที่รูปเพื่อป้องกันการตัดต่อภาพ และไม่ควรขีดทับใบหน้า

2.เขียน "สำเนาถูกต้อง"
เขียน "สำเนาถูกต้อง" ในทุกกรณี

3.เซ็นชื่อ สกุล
เมื่อลงลายเซ็นแล้ว ต้องเขียนตัวบรรจงกำกับด้วย 

4.ใช้สำหรับสมัครสอบ (โครงการ+มหาวิทยาลัย) เท่านั้น
ทุกครั้งที่เซ็นสำเนาเอกสาร ควรเขียนระบุวัตถุประสงค์ในการเซ็นสำเนา เช่น กรณีใช้สมัครรับตรง จุฬาฯ เท่านั้น
 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox