เช็คให้ชัวร์! คุณสมบัติ TCAS รอบพอร์ท จุฬาฯ เกรด2.00 ก็ติดได้

อีกเพียงไม่กี่วัน TCAS รอบ PORT จุฬาฯ ก็เปิดรับสมัครให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าใกล้ฝันมากยิ่งขึ้น
ใครมีความฝันอยากเรียนวิศวะเช็คด่วน! คุณสมบัติใครพร้อม อย่ารอช้าสำหรับรอบนี้! ต้องรีบส่ง PORTFOLIOคณะวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการผู้ที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   จำนวนรับ : 2 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
   มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติ/นานาชาติ
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 


คณะทันตแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 จากระบบการศึกษาของอเมริกัน/อังกฤษ
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีผลสอบ SAT II / GEC A-Level (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 


คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการโอลิมปิกวิชาการ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 4 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ ปี 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานร.ที่มีความสามารถพิเศษ
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.75
   ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ลำดับที่ 1-50
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 9 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 จากระบบการศึกษาของอเมริกัน/อังกฤษ
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   มีจำนวนฝึกงานในคลินิกสัตวแพทย์/รพ. อย่างน้อย 100 ชั่วโมง
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (รับผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์)
   สมัคร 3-12 ธ.ค.61
   เปิดรับ : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2 ที่นั่ง
   รับนร. ม.6 หรือ จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
   มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
   มีผลสอบ CU-TEP, TOEFL, IELTS (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
   ผ่านการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ค่าย 2
   มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก)
   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
 

CU-TEP คืออะไร 

CU-TEP คืออะไร ข้อสอบ CU TEP  สอบอะไรบ้าง 

ข้อสอบ CU-TEP ทดสอบฟรี CU TEP Writing And Reading  

ติว CU-TEP ที่ไหนดี  


"ส่งพอร์ตพรุ่งนี้ ทำวันนี้ เสร็จภายใน 10 นาที" ที่ TCASportfolio.com