4 ค่าย 4ทางเลือก ต่อยอดฝันน้องให้เป็นจริง

 

4 ค่าย 4ทางเลือก ต่อยอดฝันน้องให้เป็นจริง

#ค่าย Young Materials Innovator Camp กลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 

4 ค่าย 4ทางเลือก ต่อยอดฝันน้องให้เป็นจริง

 

รับ ม.4-6‬

รับสมัครถึง 8 พ.ย.

 

จัดค่าย 16-17 พ.ย. ที่ ม.มหิดล ศาลายา

ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

 

เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/SCMEMahidol/
 

 

#ค่าย ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับ ม.4-6‬

รับสมัครถึง 18 ต.ค.

 

วันจัดค่าย 29 พ.ย.-2 ธ.ค.

ค่าใช้จ่าย 400 บาท

 

เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/dongtancamp/
 

#ค่าย ก้าวแรกสู่ความเป็นนักเศรษฐศาตร์ ครั้งที่ 21 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

 

รับ ม.4-6 ‬

รับสมัครถึง 21 ต.ค.

 

วันจัดค่าย 11-13 ม.ค.63‬

ค่าใช้จ่าย 500 บาท

 

เพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/econcufirststep/

 


 

#ค่าย Materials Camp ครั้งที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
รับ ม.4-6 และ ปวช.1-3‬

รับสมัครถึง 16 ต.ค.

ประกาศผล 18 ต.ค.

จัดค่าย 26-27 ต.ค.

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เพิ่มเติมที่ https://facebook.com/Materials-Camp-KMUTNB-711518332568243/
 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASpo