TCAS64 รอบโควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับจำนวนที่นั่งเพิ่มจ้า เช็คด่วนเลย

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎TCAS ORTFOLIO .ស.o தاிககக าสตา ทค. ๒๕๘ ปรับจำ ปรับจำนวนที่นั่งเพิ่ม นั่ง ที่ TCAS64 รอบ โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์‎"‎

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO ปรับจำนวนที่นั่งเพิ่ม TCAS64 รอบ โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการ จากเดิม เพิ่มเติม โครงการเด็กไทยสู่สากล โครงทารความร่มือสร้างเรือ่ายการึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ 107 115 38 42 61 100 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตร ภาษาอังกฤษ โควตารับตรงเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวชาสัตวศาสตร์ ชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) โครงการรับตรงภาคตะวันออกและ เขตพื้นที่เชื่อมโยง วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า าและอิเล็กทรอนิกส์ -สาขาวิชาเศรษฐูศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 997 62 14 10 1,273 90 29 30 1,224 1,536 27 40 80 40 180 120"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ku.ac.th/

 

สอบติดแล้วอย่าลืมทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox