พอร์ตที่ใช้ยื่นสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 (น่าจะ) มีแบบไหนบ้าง?

เวลารับสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่วัน น้องๆ ก็จะต้องยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรอบแรกกันแล้ว ดังนั้นเพื่อช่วยให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกัน บทความนี้พี่ๆ มีข้อมูลและแนวทางที่น่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ "รูปแบบของพอร์ตหรือแฟ้มสะสมผลงานที่น้องๆ #dek63 จะนำไปใช้ยื่นสมัคร" ว่า (น่าจะ)มีรูปแบบไหนบ้าง? โดยเราได้รวบรวมจากข้อมูลการรับรอบพอร์ตของแต่ละมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา จะมีแบบไหนบ้างนั้น มาดูกันจ้าาา

พอร์ตที่ใช้ยื่นสมัคร TCAS 63 รอบที่ 1 (น่าจะ) มีแบบไหนบ้าง? , ขนาด portfolio
1 รูปเล่ม แฟ้มกระดาษ ขนาด A4 (ไม่เกิน 10 หน้า)
รูปแบบแฟ้มผลงานซึ่งมีประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา สำเนาเกียรติบัตรและรูปภาพการทำกิจกรรม

2 รูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น .pdf .jpg ไฟล์ VDO

3 รูปแบบออนไลน์ เช่น ลิงค์ URL หรือ QR Code


4 ข้อเขียน ความเรียง (Essay) / เอกสารเย็บมุม
เช่น ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เหตุผลที่ต้องการเข้าเรียน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการเข้าเรียน อนาคตที่คาดหวัง ประสบการณ์ กิจกรรม และความประทับใจ ที่จะช่วยให้เรียนสาขานั้นได้
ความเรียง (Essay) ที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนในสาขานั้นๆ ความยาวไม่เกิน 1-3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมใบสมัคร

5 ผลคะแนนทดสอบต่างๆ
เช่น ผลคะแนนสอบ IELTS / TOEIC / TOEFL / CU-TEP /  BMAT / JLPT / TOPIK 

6 ผลงานจริง / สิ่งประดิษฐ์ 
สำหรับบางคณะ/สาขา ที่ต้องใช้ผลงานซึ่งเป็นการแสดงฝีมือหรือความสามารถเฉพาะทางของตัวนักเรียนเอง เช่น ผลงานศิลปะ ผลงานภาพถ่าย สิ่งประดิษฐื แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลและจัดทำ Portfolio ตามที่สาขากำหนด
ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยจะมีแบบฟอร์มให้น้องๆ ไปดาวน์โหลดมาและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งแนบไปพร้อมผลงานและเกียรติบัตร

Free Style หรือแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับคณะสาขากำหนดสุดท้ายอยากบอกว่าแม้ TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลายมหาวิทยาลัยจะไม่มีข้อกำหนดเรื่องรูปแบบที่ตายตัวหรืออาจมีหลายรูปแบบรวมกัน แต่จุดสำคัญของรอบนี้คือผลงานและคุณสมบัติที่สาขากำหนด จึงขอย้ำน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวยื่นรอบ 1 กันอีกทีว่า ให้อ่านรายละเอียดของระเบียบการแต่ละมหาวิทยาลัยกันให้ชัดๆ ทุกครั้งก่อนที่จะส่งเอกสารยื่นสมัครนะจ๊ะ 
 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox