ตัวอย่างพอร์ตวิศวะ ต้องวางเนื้อหาประมาณไหน ให้โดนใจกรรมการ

     
     ในการส่ง Portfolio ไปยังมหาวิทยาลัยต้องมีหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา และ ส่วนของกิจกรรมที่เข้าร่วม ที่เป็นส่วนสำคัญที่จะได้รับการเข้าเลือกสู่คณะและมหาวิทยาลัย และในส่วนของเนื้อหาที่จะทำให้น้องเข้าใกล้รั้วคณะในฝันมากยิ่งขึ้น คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ที่โดดเด่น และความสนใจที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยตรง
      วันนี้พี่มีเทคนิคการวางเนื้อหาประมาณไหน ให้โดนใจกรรมการมาฝากน้องๆ ที่อยากเรียนวิศวะกรรมศาสตร์กันค่ะ

 
 ตัวอย่างพอร์ต ​อยากติดวิศวะรอบ PORT ต้องวางเนื้อหาประมาณไหน ให้โดนใจกรรมการ พอร์ตวิศวะ

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox