DEK64 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่าน #TCAS64 รอบที่ 1 #Portfolio

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS ORTFOLIO D กยาสี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครเข้าศึกษาผ่าน #TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับ ประเภทโครงการ Portfolio จำนวน 16 สำนักวิชา/วิทยาลัย ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาบัญฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 9 สำนักวิชา รวม 165 ทุน ทุนการคึกษา ทุนผู้มีความสามารถด้านกีฬา จำนวน 10 สำนักวิชา รวม 20 คน โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 9 สำนักวิชา รวม 342 คน รับสมัคร 20 ส.ค. 63- 24 ม.ค. 64 ที่ https://entry.wu.ac.th/ รายละเอียดการรับสมัครและ ระเบียบการรับสมัคร http:/nydsp"
 

- เปิดรับ 110 คน

- รับเฉพาะ ม.6/เทียบเท่า (ไม่รับ #เด็กซิ่ว )

- คัดเลือกโดย GPAX 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.5 และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รับสมัคร 20 ส.ค.63 - 20 ก.ย.63 ที่ https://entry.wu.ac.th/

รายละเอียดการรับสมัครและระเบียบการรับสมัครที่ https://entry.wu.ac.th/new/download/q

 

ทำ Portfolio ง่าย ๆ เสร็จภายใน 10 นาที 

เลือกตีมพอร์ตกว่า 100 รูปแบบ TCASPortfolio.com

 

ลดราคาพิเศษ ! เพียงตีมละ 90 บาท (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)

จากราคาเต็ม ตีมละ 250 บาท

 

หรือสนใจสมัครราคาเหมา !

แพคที่ 1 ซื้อ 5 ตีม ราคา 350 บาท (จาก 450 บาท)

แพคที่ 2 Unlimited Theme ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด 399 บาท (1 ปีเต็ม)

 

ขั้นตอนในการสั่งซื้อตีมพอร์ต 

1.สมัครสมาชิก ที่เว็บ TCASPortfolio.com

2.เลือกตีมที่อยากได้

3.ชำระเงินตามช่องทางที่เลือก

4.ลงข้อมูลแต่ละหน้าตามที่ต้องการ + แนบรูปตามดีไซน์ของแต่ละตีม

5.เลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์พอร์ตได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox