มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับ TCAS รอบที่ 2 โควตา เดือนมีนาคม

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา กันแล้ว น้องๆ #dek62 คนไหนที่ยังไม่ได้ยื่นสมัครหรือยังยื่นไม่ครบตามสาขาหรือมหาวิทยาลัยที่อยากเข้า บทความนี้เรามีข้อมูล 7 มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับในเดือนมีนาคม 2562 พร้อม Link รับสมัครของแต่ละที่ มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มีมหาวิทยาลัยไหนที่ยังเปิดรอน้องๆ อยู่บ้าง

มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับ TCAS รอบที่ 2 โควตา เดือนมีนาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 
www.reg.kmitl.ac.th


มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม >> e-admission.buu.ac.thมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร : 18 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม >> www.mfu.ac.th/quickmenu/admissionมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัคร >> 
admissions1.su.ac.thมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม >> 
sutgateway.sut.ac.thมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 18 ก.พ 62
รายละเอียดเพิ่มเติม >> www.entrance.psu.ac.thมหาวิทยาลัยพะเยา 
เปิดรับสมัคร :  4 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
รายละเเอียดเพิ่มเติม >> admission.up.ac.th 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox