DEK64 มาดูเร็วสรุปรวมรอบที่1 Portfolio 8 มหาวิทยาลัยที่มีความเคลื่อนไหวตอนนี้!!


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcasportfolio.com สรุป! รอบที่ 1 Portfolio 8 มหาวิกยาลัยที่มีความเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดการรับสมัคร 08-17 08-17ก.ย.63 ก.ย. กำลังเปิดรับสมัครช่วงที่1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการรับสมัคร 20 ส.ค. 63 24 ม.ค. 64 กำลังเปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดการรับสมัคร 01-21 ต.ค. 63 รอประกาศ ระเบียบการรอบพอร์ต กำหนดการรับสมัคร 01 ร.ค. 63 31 ม.ค. 64 รอประกาศ ระเบียบการรอบพอร์ต มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดการรับสมัคร 05-19 ม.ค. 64 รอประกาศ ระเบียบการรอบพอร์ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดการรับสมัคร 05-20 ม.ค. 64 รอประกาศ ระเบียบการรอบพอร์ต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดการรับสมัคร 07-18 ม.ค. 64 รอประกาศ ระเบียบการรอบพอร์ต มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการรับสมัคร ประกาศแผนการรับ รอประกาศ ระเบียบการรอบพอร์ต"

1. ม.ศิลปากร  >>https://admission.su.ac.th/

2. ม.วลัยลักษณ์  >>https://entry.wu.ac.th/

3. ม.เทคโนโลยีสุรนารี >>http://sutgateway.sut.ac.th/admissions/

4. ม.นครพนม >>https://www.npu.ac.th/

5. ม.บูรพา >>https://www.buu.ac.th/

6. ม.แม่ฟ้าหลวง >>https://www.mfu.ac.th/home.html

7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >>http://www.admissions.chula.ac.th/

8. ม.นเรศวร >>https://www.nu.ac.th/

 

2 เดือนสุดท้าย ก่อนเข้าสู่เทศกาลพอร์ต #TCAS64

ทำพอร์ตง่าย ๆ เพียง 10 นาทีเสร็จ

TCASPortfolio.com

 

ลดราคาพิเศษ ! เพียงตีมละ 90 บาท (ไม่จำกัดจำนวนหน้า)

จากราคาเต็ม ตีมละ 250 บาท

 

หรือสนใจสมัครราคาเหมา !

แพคที่ 1⃣ ซื้อ 5 ตีม ราคา 350 บาท (จาก 450 บาท)

แพคที่ 2⃣ Unlimited Theme ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด 399 บาท (1 ปีเต็ม)

 

ขั้นตอนในการสั่งซื้อตีมพอร์ต 

1.สมัครสมาชิก ที่เว็บ TCASPortfolio.com

2.เลือกตีมที่อยากได้

3.ชำระเงินตามช่องทางที่เลือก

4.ลงข้อมูลแต่ละหน้าตามที่ต้องการ + แนบรูปตามดีไซน์ของแต่ละตีม

5.เลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์พอร์ตได้เลย

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox