กำหนดการ TCAS 63 รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการ TCAS 63 รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา buu reg , regservice buu ,reg buu ,มหาวิทยาลัยบูรพา รอบ 5,
 สวัสดีค่ะน้องๆที่สนใจเข้ามหาวิทยาลัยบูรพาแต่ยังไม่ทราบว่ามีกำหนดการรับสมัครวันที่เท่าไหร่ เปิดรับคณะไหนบ้างวันนี้พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาบอกน้องๆค่ะ

 

กำหนดการ

              วันที่เปิดรับสมัคร : 6 กุมภาพันธ์ -23มีนาคม 2563

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

               สอบสัมภาษณ์ 4-5 เมษายน 2563 

               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์  8 เมษายน 2563 

              ประกาศผล 22เมษายน 2563

              ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาท์ 22-23เมษายน 2563

              สละผ่านระบบเคลียริ่งเฮาท์ 24-25 เมษายน 2563

              ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2563 

              รายงานตัวออนไลน์  29-30เมษายร 2563

              ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563

              เปิดภาคเรียน 4 กรกฎาคม 2563
 

ระบบออนไลน์

        รับสมัครออนไลน์ คลิก http://e-admission.buu.ac.th/ 

        รายงานตัวนิสิตใหม่ คลิก  https://smartreg.buu.ac.th/index.php/login 

        ระบบทะเบียนและสถิติ คลิก http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp

        แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัคร. คลิก  http://regservice.buu.ac.th/text/edit-form.pdf 
 

คณะที่เปิดรับสมัคร 

คณะเภสัชศาสตร์

 -หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตภาคปกติ

คณะพยาบาลศาสตร์

-หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- สาขาวิชาการจดั การทรัพยากรวฒั นธรรม ภาคปกติ

-สาขาวิขาการจดั การบริการสังคม ภาคปกติ

- สาขาวิชาาจติวิทยาภาคปกติ

-อื่นๆ

 

คณะภูมสารสนเทศศาสตร์

 -สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ

-สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://regservice.buu.ac.th/text/tcas63-2new.pdf 

อ้างอิง http://regservice.buu.ac.th/ 

พอร์ตตีมละ 90 บาท ช่วยน้องสอบติดTCAS กับโปรแกรมทำพอร์ตสำเร็จรูป ส่งพอร์ตพรุ่งนี้ ทำเองวันนี้ เสร็จใน 10 นาที คลิกสมัครได้ที่ https://www.tcasportfolio.com/main
หรือสมัครแบบเหมา 
แพคที่ 1: 5 ตีม > ราคา 350 บาท (จาก 450 บาท) คลิกเลย https://www.tcasportfolio.com/package/payment
แพคที่ 2 : Unlimited Theme ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด 399 บาท (1 ปีเต็ม) คลิกเลย https://www.tcasportfolio.com/package/payment

ติดตามสามช่องทางใหม่ TCASPORTFOLIO.COM ได้ที่ 

FACEBOOK : https://web.facebook.com/TCASportfolio/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/tcasportfolio/?hl=th
TWITTER : https://twitter.com/home?logout=1573110522519&prefetchTimestamp=1573110522528


 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox