วิธียื่นพอร์ต เช็ค 7 เอกสารสำคัญ ใช้สมัครรอบ PORTFOLIO     เหลือเวลาอีกเพียง 17 วัน ก่อนยื่นรอบ 1 Portfolio นอกจากน้อง ๆ จะต้องเตรียม Portfolio แล้ว ยังมีเอกสารต่าง ๆ อีกหลายส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นสมัครรอบ 1 Portfolio วันนี้พี่จะพาน้อง ๆ มาเช็ค 7 เอกสารที่ต้องใช้ยื่นว่าน้อง ๆ เตรียมพร้อมแล้วหรือยัง
     แน่นอนว่าเอกสารที่ใช้ยื่นสมัคร น้องต้องยึดตามระเบียบการ และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สมัคร เพราะฉะนั้นน้องต้องอ่านระเบียบการรับสมัคร และข้อกำหนดให้ดี ๆ

วิธียื่นพอร์ต เช็ค 7 เอกสารสำคัญ ใช้สมัครรอบ PORTFOLIO

 
ใบสมัคร
                ส่วนใหญ่จะให้น้องเข้าไปกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์อยู่แล้ว การกรอกใบสมัครก็เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลต่างๆของเรา
 
รูปถ่าย
                ต้องเป็นรูปถ่ายที่ใส่ชุดนักเรียนถูกระเบียบ และเรียบร้อย ขนาดของรูปจะระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร
 
สำเนาบัตรประชาชน
                น้อง ๆ ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย
 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
                สำหรับน้องคนไหนที่เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน น้อง ๆ จะต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องรับรองมาด้วย
 
ปพ.1
                ใบ ปพ.1 ก็คือ ใบแสดงผลการเรียนทั้งหมดของน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 กรณีที่น้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ ม.6 ให้ใช้ใบ ปพ.1 5ภาคเรียน หรือ 4 ภาคเรียน แล้วแต่ระเบียบการรับสมัคร และหากน้อง ๆ จบม.6 ให้น้อง ๆ ใช้ใบ ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร น้อง ๆ ต้องรีบดำเนินการขอใบ ปพ.1 ไว้ก่อน เพราะการจัดทำใบ ปพ.1 ใช้เวลานานในการจัดทำ
          
ผลสอบ IELTS, TOEFL, SAT, TOEIC, BMAT
                บางคณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยหากจะพิจารณาคะแนนเหล่านี้ด้วยจะระบุไว้ในระเบียบการ และอาจจะให้คะแนนพิเศษสำหรับน้อง ๆ ที่ได้ผลคะแนนดี และผลสอบ BMAT ส่วนใหญ่หากใช้คะแนนในส่วนนี้ คณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยจะระบุไว้ในระเบียบการ
 
PORTFOLIO
                เพราะนี่คือรอบ Portfolio แน่นอนว่านี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่น้อง ๆ ขาดไม่ได้ เพื่อให้กรรมการพิจารณาความสามารถ แคละความเหมาะสมของน้อง ๆ ต่อสาขานั้น ๆ

 

SAT คืออะไร สมัครสอบ SAT   

SAT คืออะไร ใช้ยื่นอะไรบ้าง ค่าสอบเท่าไหร่ 

ข้อสอบ SAT ทดสอบฟรี SAT Math Reading Writing 

ติว SAT ที่ไหนดี