ค่าย/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังจะเปิดรับสมัครแล้ว!!

ค่าย/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังจะเปิดรับสมัครแล้ว!!

dek63 dek64 dek65 มาร่วมค้นหาคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษากันได้เลย และเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ให้น้องๆได้มีผลงานเก็บใส่ลงไปในแฟ้มสะสมผลงาน Tcasportfolio
ค่าย ฝันเป็นหมอขอได้ไหม ครั้งที่ 18 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รับ ม.4-6
รับสมัคร 8 ก.ค.-16 ส.ค.
ประกาศผล 6 ก.ย.
ค่าสมัคร 80 บาท
จัดค่าย 12-14 ต.ค.
ค่าใช้จ่าย 800 บาท
เพิ่มเติมที่ Meddream : ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่าย อยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 20 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รับ ม.4-6
รับสมัครถึง 23 ก.ค.
จัดกิจกรรม 12-14 ต.ค.
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
เพิ่มเติมที่ To Be Dent Camp ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าย เยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 14 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
รับ ม.4-5 ที่มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
รับสมัคร 1 ก.ค.- 31 ส.ค.
ประกาศผล 16 ก.ย.
จัดกิจกรรม วันที่ 7-14 ต.ค.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่ powergreencamp.com
ค่าย คนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 11 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
รับ ม.4-6
รับสมัคร วันนี้ - 26 ก.ค.
ประกาศผล 31 ก.ค.
จัดกิจกรรม 4-8 ต.ค.
ค่าใช้จ่าย 890 บาท
เพิ่มเติมที่ KPC Camp : ค่ายคนเปื้อนชอล์ก
ค่าย เยาวชนวัสดุ ครั้งที่ 15 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รับ ม.4-6 สายวิทย์ และ ปวช.1-2
รับสมัคร 22 มิ.ย.-19 ก.ค.
จัดกิจกรรม วันที่ 10-12 ส.ค.
ค่าใช้จ่าย 200 บาท
เพิ่มเติมที่ 15 Th Mat-E Youth Camp
ค่าย หมอยา ครั้งที่ 17 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
รับ ม.4-6
รับสมัคร วันนี้ - 23 ก.ค.
ประกาศผล 6 ส.ค.
จัดกิจกรรม 13-15 ก.ย. ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ค่าใช้จ่าย 350 บาท
เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ค่ายหมอยา-Pharmacy-Camp-2019-at-SU-246037916154017/
Tcasportfolio รอบที่1 เป็น 1 ใน 5 รอบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในระบบ TCAS63 มาเริ่มทำพอร์ต 10 หน้าเพื่อพิชิตใจกรรมการได้แล้วที่ >>www.tcasportfolio.com
ทำดีทำไวผลงานถูกใจกรรมการ
ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox