DEK65 เตรียมรับมือ TCAS65 4 รอบ 4 รูปแบบคืออะไร มีอะไรบ้างเตรียมตัวยังไง? มาดูไปพร้อมกัน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO sactcesportfolio.com 4 TCAS 65 4 รอบ 4 รูปแบบ 無 2x2 -Portfolio รับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน -Quota รับตรงโควตาตามเกณท์ที่แต่ละ มหาวิทยาลัยกำหนด -Admission รับตรงร่วมกัน -Direct Admission รับตรงอิสระ"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcosportfolio.com รอบ 1 Portfolio ไม่มีการสอบ ใช้แฟ้สะมลาเนเรืองมอแควาโดน ความสนใจ ความถนัดความสามารถพิเศษ ความเป็นเลิศ หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับคณะที่จะเข้าศึกษา สมัครตรงกับมหาวัทยาลย ใช้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถพิเศษ ในการรับเข้า ไม่ใช้ข้อสอบกลาง (GAT, PAT และ วิชาสามัญ) ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (จำนวน 10 หน้า ไม่รวมปก) สมัครตรงกับมหาวิทยาลัย และสมัครได้หลายที่ ใช้ GPAX หรือ ภาคเรียน (บางโครงการ) ติดได้หลายที่ แต่ยืนยันสิทธิ์ได้ ที่ ยืนยันสิทธิผ่านระบบ Clearing House TCAS 65 รอบที่1"

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 

รอบที่1 Portfolio รับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่ 2 Quota รับตรงโควต้าตามเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

Admission รับตรงร่วมกัน

Direct Admission รับตรงอิสระ

 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย

ที่ www.TCASPortfolio.com

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbo