แฟ้มสะสมผลงาน และผลงานที่ควรมีใน PORTFOLIO

ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานที่ควรมีใน PORTFOLIO

น้องๆ ที่เตรียมยื่น TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO หรือ รอบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องใช้ PORTFOILO ประกอบในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ บทความนี้เรามี ตัวอย่างผลงานหรือกิจกรรมที่ควรจะใส่ลงไปในพอร์ต เพื่อดึงดูดคะแนนจากคณะกรรมการมาแนะนำน้องๆ ไม่ว่าจะ ม.4 5 หรือ 6 ที่กำลังเตรียมตัวทำพอร์ตอย่าพลาด มาเก็บข้อมูลกันให้ไว!

 แฟ้มสะสมผลงาน  และผลงานที่ควรมีใน PORTFOLIO , กิจกรรม portfolio,พอร์ต กิจกรรม ,พอร์ตกิจกรรม

 

TOEFL คืออะไร มีกี่แบบ TOEFL ออกอะไรบ้าง 

TOEFL คืออะไร ? 

ข้อสอบ TOEFL ทดสอบฟรี TOEFL Reading , Listening 

TOEFL มีกี่แบบ 


1 ผลงาน/เกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ

2 ผลงาน/เกียรติบัตรด้านกีฬา 

3 ผลงาน/เกียรติบัตรด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาสา

4 ผลการเรียน/เกียรติบัตรเรียนดี

5 คะแนนสอบวัดความรู้ด้านภาษา (TOEFL,IELTS) 

6 ผลงาน/กิจกรรมค่ายวิชาการ 


7 จดหมายรับรอง
จากสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร/อาจารย์ที่ปรึกษาผู้นำชุมชน