Dek64 Portfolio ยังจำเป็นเสมอในการไปสัมภาษณ์นะคะ พกไว้อุ่นใจกว่าจ้า มาดูเทคนิคพิชิตการสอบสัมภาษณ์ ง่ายๆแค่ใส่ใจ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcasportfolio.com 8 เทคนิค พิชิตสอบสัมภาษณ์ ไปก็ลา มาก็ไหว้ ยิ้มแย้มทักทายและมีสัมมาคารวะ เตรียมตัว กับคำถามที่พบบ่อย ตอบไม่ได้ ก็น้อมรับ และบอไปลย่า้ามีโอกสด้ม้าึีาีนี้ จะตั้งใจหาข้อมูลในส่วนที่ตอบไม่ได้ หาข้อมูลในคณะ และเอกที่สนใจไว้บ้าง ตอบคำถามตาม ความจริง ทำให้เค้ารู้สึกว่า "เราอยากเรียนที่นี่มากๆ" ถามอาจารย์กลับบ้าง เที่ยวกับการเรียนในคณะ/สาขา "ภาษากาย" การสบตา พยายามสบตาเขา"
 

มาดูเทคนิคพิชิตการสอบสัมภาษณ์ ง่ายๆแค่ใส่ใจ

ไปลามาไหว้

เตรียมตัวตอบคำถามให้ดี

ตอบคำถามตามความจริง

ถามอาจารย์กลับได้

คำถามไหนตอบไม่ได้ก็น้อมรับ

หาข้อมูลคณะสาขาที่เราอยากเข้ามาให้ดี

แสดงให้อาจารย์รับรู้ว่าเราอยากเรียนคณะนี้จริงๆ

การใช้ภาษากายในการสื่อสาร

 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย

ที่ www.TCASPortfolio.com

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox