TCAS64 ทปอ.เผยยอดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในระบบ TCAS64 รอบที่1 Portfilio กว่า 76,461 คน สูงสุดในรอบ 3 ปี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS PORTFOLIO www.tcosportfolio.com ยอดการยืนยันสิทธิ์ รอบ Portfolio TCAS64 76,416 คน สูงที่สุดในรอบ 3 ปี รายละเอียด TCAS 62 TCAS 63 67 TCAS 64 66 4,019 66 3,574 128,984 3,523 138,230 134,723 144,993 127,190 86,777 151,609 78,094 25,735 101,097 14,160 61,042 5,260 63,934 2,853 77,990 จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนเรียกรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิ์ จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ จำนวนผู้สละสิทธิ์ลักจากยีนยันแล้ว จำนวนผู้ได้สิทธิ์แล้วไม่ต้องการ จำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ รวมจำนวนสละสิทธิ์ หลังยืนยันสิทธิ์แล้ว 3,175 28,588 1,574 17,335 58,189 17,847 60,759 711 76,416 830 1,625 1,574 1,884 325 303 192 158 2,853 3,175 1,574"
 

สอบติดแล้วอย่าลืมทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย ที่ www.TCASPortfolio.com

มีให้เลือกมากกว่า 100 ตีม แค่ลงข้อมูลเพียง 10 นาทีเสร็จ แล้วกดดาวน์โหลดออกไปเป็นไฟล์ PDF พร้อมส่งได้เลย

#TCAS64 #DEK64

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox