สทศ. ประกาศเลื่อนวันสอบ O-NET จากวันอาทิตย์ ที่ 28 มี.ค. 64 เป็น วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 แทน เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ONET TCAS64 dek64

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Admission Premium เวลาสอบ เปลี่ยนวันสอบ O-NET **เปลี่ยนจากวันสอบ อาทิตย์ที่ 28 มี.ค. เป็น จันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 แทน ม.6 เวลาสอบ 08:30 รายวิชา 10:30 น. เสาร์ 27 มีนาคม 2564 11:30 สังคมศึกษาฯ 13:30 น. 14:30 คณิตศาสตร์ 16:30 น. 08:30 ภาษาอังกฤษ จันทร์ 29 มีนาคม 2564 10:30 น. ภาษาไทย 11:30 13:30 น. วิทยาศาสตร์ ประกาศผล 27 เมษายน 2564 www.AdmissionPremium.com"
 

สทศ. ประกาศเลื่อนวันสอบ O-NET จากวันอาทิตย์ ที่ 28 มี.ค. 64 เป็น วันจันทร์ ที่ 29 มี.ค. 64 แทน เพื่อไม่ให้ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ONET TCAS64 dek64

ส่วนวันสอบวิชาสามัญที่ตรงกับการเกณฑ์ทหาร นั้น สทศ. ต้องพิจารณาหารือร่วมกับ ทปอ.อีกครั้ง

ตารางสอบ >> https://www.admissionpremium.com/content/5658

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbo