TCAS64 3 เหตุผลที่ dek64 สมัคร TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio ต้องรีบสมัคร Mytcas.com ภายในเดือนมกราคมนี้ !

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "TCAS ORTFOLIO www.tcasportfolio.com 3 เหตุผล ที่ #dek64 สมัคร #TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio ต้องรีบสมัคร Mytcas.com ภายในเดือนมกราคมนี้ + 1.ใช้ตรวจสอบ "ประกาศผล" TCAS รอบที่ portfolio (ประก (ประกาศผลในวันที่ 22 .พ. 64) 2. ใช้เข้าระบบ "ยืนยันสิทธิ์" มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก (ยืนยันสิทธิ์ในระบบวันที่ 22-23 ก.พ. 64) 3. ใช้เข้า "สละสิทธิ์" ในระบบหากต้องการไปรอบถัดไป (สละสิทธิ์ ครั้งที่ วันที่ 24-25 ก.พ. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 พ.ค. 64)"
 

1.ใช้ตรวจสอบ “ประกาศผล” TCAS รอบที่ 1 portfolio

(ประกาศผลในวันที่ 22 ก.พ. 64)

2.ใช้เข้าระบบ “ยืนยันสิทธิ์” มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือก

(ยืนยันสิทธิ์ในระบบวันที่ 22-23 ก.พ. 64)

3.ใช้เข้า “สละสิทธิ์” ในระบบหากต้องการไปรอบถัดไป

(สละสิทธิ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 ก.พ. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 12-13 พ.ค. 64)

 

ทำพอร์ตไปสัมภาษณ์ ทำง่าย ทำไว ใส่ข้อมูลอย่างเดียวถือไปสัมภาษณ์ด้วยเลย

ที่ www.TCASPortfolio.com

 

ลดราคาพิเศษ ! เพียงตีมละ 90 บาท (ไม่จำกัดจำนวนหน้า

 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox