ยืนยันสิทธิ์ อย่างไรเมื่อติด TCAS รอบที่ 1

การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 

TCAS รอบที่ 1 ก็เริ่มประกาศผลกันไปแล้ว บทความนี้พี่ๆ มีคำแนะนำมาช่วยให้น้อง #dek62 บริหารจัดการสิทธิ์เมื่อติด TCAS รอบที่ 1 เพื่อไม่ให้พลาดหรือเสียสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อมหาวงิทยาลัยในปีนี้กัน

 ยืนยันสิทธิ์ อย่างไรเมื่อติด TCAS รอบที่ 1
โดยขั้นตอนการการยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อตนเองว่าเป็น "ผู้ผ่านการคัดเลือก" ให้เข้าศึกษาในแต่ละรอบหรือไม่ โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้


1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด

2. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว

3. กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP

4. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์

5. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยันสิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP

6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้ 

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox