DEK64 เตรียมตัวสัมภาษณ์กันด้วยน๊าา มาดูเทคนิคการสร้างความประทับใจเพื่อพิชิตใจกรรมการ อะไรควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำวันไปสัมภาษณ์ รู้ไว้ก่อนไม่เสียหาย