มีคะแนน GPAX เยอะดีอย่างไร?

น้องๆหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า คะแนน GPAX เป็นคะแนนที่ถูกนำมาใช้ในเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS  แต่คะแนนส่วนนี้มีสำคัญยังไง แล้วทำไมเราจึงต้องให้ความสำคัญมากพอๆกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วถ้าเรามีคะแนน GPAX ที่ดีจะส่งผลดีอย่างไรในการเข้ามหาวิทยาลัยไปดูกันเลยจ้า 


        คะแนน GPAX   หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือการเอาผลการเรียนทุกเทอม ทุกวิชา มารวมกันและทำการหาค่าเฉลี่ยนั่นเอง เช่น กำหนดให้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 นั่นหมายถึงการเอาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 ถึง ม.6 เทอม 1 มารวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ย แล้วต้องได้ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปถึงจะผ่านเงื่อนไข หรือในกรณีที่กำหนดมาว่าใช้ GPAX ตลอดหลักสูตรก็หมายความว่าต้องใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้ง 6 เทอมนั่นเอง เป็นคะแนนที่ใช้ใน TCAS ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำผ่านคุณสมบัติ หรือ ใช้คำนวณคะแนนในการคัดเลือก
 
คะแนน GPAX เยอะดีอย่างไรบ้าง?
1. เลือกสมัครได้หลากหลาย เพราะคะแนนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร
          ในการรับสมัครในระบบ TCAS แต่ละรอบ แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีระเบียบการของแต่ละคณะสาขา และเกือบทุกที่มีการกำหนดใช้คะแนน GPAX และได้มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเอาไว้ ดังนั้นการที่เรามีคะแนน GPAX ที่ดี จึงเป็นเสมือนใบเบิกทางซึ่งทำให้น้องๆมีโอกาสในการเลือกสมัครได้หลายสาขาวิชา 

 
2. มีโอกาสติดหลายรอบ 
           การมีคะแนน GPAX เยอะจะเพิ่มโอกาสในการสอบติดมากขึ้น เพราะยิ่งมีคะแนนสูงโอกาสก็ยิ่งมาก  เพราะในระบบ TCAS ใช้คะแนน GPAX เป็นเกณฑ์คัดเลือกหลายรอบ ถ้าน้องพลาดรอบไหนไป ก็ยังสามารถสมัครรอบต่อไปได้อีก  

3. มีโอกาสในการสมัครโครงการนักเรียนทุน
          น้องๆที่มีคะแนน GPAX สูงๆมีโอกาสสมัครเรียนในโครงการทุนของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดได้ ซึ่งโครงการทุนส่วนใหญ่พิจารณาจากคะแนน GPAX ที่เฟ้นหานักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถ เกรดเฉลี่ยที่ดีจึงมีผลในการคัดเลือกคนสอบติด
 
4. ช่วยเพิ่มคะแนนใน Admission 2 ให้มากขึ้น
          TCAS รอบที่ 3 Admission ในรูปแบบ Admission 2 (รับกลางร่วมกัน) ใช้คะแนน GPAX (6 เทอม) 20% หรือเท่ากับ 6,000 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 30,000 คะแนน) หมายความว่า ถ้าคะแนนส่วนนี้มีเยอะ ก็ใช้เป็นฐานคะแนนสะสมได้เยอะ ยิ่งคะแนนรวมของรูปแบบ Admission 2 มากเท่าไหร่ โอกาสติดก็มีมากขึ้น ฉะนั้น GPAX จึงสำคัญมากในรอบที่ 3 รูปแบบ Admission 2


5. การใช้คะแนน GPAX ในแต่ละรอบ TCAS
รอบที่ 1 –  รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 1 (รับตรงร่วมกัน)
ใช้เกรดเฉลี่ย 4 - 5 เทอม (ม. 4, ม. 5 และ ม. 6 เทอม 1) มีทั้งแบบใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำผ่านคุณสมบัติ หรือ ใช้คำนวณคะแนนในการคัดเลือก แล้วแต่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด
รอบที่ 3 รูปแบบ Admission 2 (รับกลางร่วมกัน)
ใช้เกรดเฉลี่ย 6 เทอม (ม. 4 – ม. 6) ใช้คำนวณคะแนนในการคัดเลือก ค่าน้ำหนักคะแนน 20% หรือเท่ากับ 6,000 คะแนน (คะแนนเต็ม 30,000)
รอบที่ 4
ใช้เกรดเฉลี่ย 6 เทอม มีทั้งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำผ่านคุณสมบัติ หรือ ใช้คำนวณคะแนนในการคัดเลือก แล้วแต่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด