เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : พยาบาล, มหาวิทยาลัย

100 บาท