เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : แพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัย

500 บาท