เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : แพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัย

100 บาท