เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

250 บาท 90 บาท