เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัย

500 บาท