เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน, อักษร,มนุษยศาสตร์

300 บาท