เหมาะสำหรับการยื่นสาขา : นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัย

300 บาท