รวมระเบียบการ TCAS รอบที่1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

รวมระเบียบการ TCAS รอบที่1  Portfolio ปีการศึกษา 2563, tcas รอบ1, รอบพอร์ต ,รอบพอร์ต 63

รวมระเบียบการ 18 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1 Portfolio 
หลายๆมหาวิทยาลัยจะเปิดรับในวันที่ 2-16 ธ.ค. 62 นี้นะคะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับจำนวน 1,874 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับจำนวน 846 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับจำนวน 1,221 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับจำนวน 1,231 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับจำนวน 1,747 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับจำนวน 5,810 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับจำนวน 2,991 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับจำนวน 3,513 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> 
คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับจำนวน 2,861 คน
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับจำนวน 3,469 คน
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่  


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เปิดรับจำนวน รอประกาศ
ระเบียบการเพิ่มเติม>>
 คลิกที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับจำนวน 2,735 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับจำนวน 1,480+ คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับจำนวน 508 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับจำนวน 150 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับจำนวน 2,077 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดรับจำนวน 202 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่เตรียมพอร์ตกันเสร็จแล้วรึยังเอ่ย? 
ส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่มทำพี่มีตัวช่วยที่จะทำให้น้องทำพอร์ต10หน้าง่ายๆ

ด้วย TCASportfolio.com ออกแบบเพื่อสอบติด TCAS โดยเฉพาะ  

ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox