PORTFOLIO ที่ดี จะต้องมีอะไรบ้าง

     PORTFOLIO ที่ดี จะต้องมีอะไรบ้าง
     เมื่อรู้แล้วว่าเราอยากเรียนอะไร ที่ไหน โจทย์ต่อไปก่อนลงมือทำแฟ้มสะสมผมงานก็คือ ต้องคิดว่า จะทำยังไงให้แฟ้มของเราเข้าตากรรมการมากที่สุด ซึ่งก็คือ องค์ประกอบที่ดีในการทำแฟ้มสะสมผลงาน นั่นเอง
     องค์ประกอบที่ดี ไม่ได้หมายถึง การที่แฟ้มของน้องดูแพง หรือสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้กรรมการสามารถรู้จักและเข้าใจตัวตนของเราได้ในระยะเวลาสั้นๆ นั่นแหละเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้น้องๆมีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้ว Portfolio ที่ดี จะต้องมี 4 เรื่องโดนใจดังนี้


 


ปรึกษาทักพี่แอดมินได้ที่ https://www.facebook.com/TCASportfolio/inbox